UWAGA!

PRZED WEJŚCIEM DO GABINETU
I PO WYJŚCIU Z GABINETU

UMYJ RĘCE WODĄ Z MYDŁEM I JE ZDEZYNFEKUJ !